NAVER EJENDOMSADMINISTRATION ApS

Naver Ejendomsadministration ApS har hovedkontor i Skibby.
Vi påtager os administration af andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejnings-/investeringsejendomme, gårdlaug samt grundejerforeninger.

Virksomheden er stiftet i 2008 og beskæftiger 10 medarbejdere - heraf 2 jurister.
I dag administreres mere end 100 ejendomme.

Udover administration yder vi rådgivning ved stiftelse af nye andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Seneste nyt

Dokumenter

Andelsboligforeninger

Her kan du finde diverse dokumenter på andelsboligforeninger, som vi administrerer.

Det er typisk årsrapporter, referater af generalforsamlinger, kopi af forsikringspolicer, vedtægter og mange andre vigtige oplysninger om foreningen. 

Andelsboligforeninger

Dokumenter

Ejerforeninger

Her kan du finde diverse dokumenter på ejerforeninger, som vi administrerer.

Det er typisk årsrapporter, referater af generalforsamlinger, kopi af forsikringspolicer, vedtægter og mange andre vigtige oplysninger om foreningen.

Ejerforeninger

Dokumenter

Andre foreninger og Gårdlaug

Her er informationer om andre foreninger og ejendomme, som vi administrerer. Endvidere oplysninger om de gårdlaug, vi administrerer.

Andre foreninger

Ydelser

Andelsboligforeninger

Ofte er der mange penge at spare ved at se nærmere på de økonomiske forhold, der gælder i foreningen. For eksempel kan vi ofte skaffe foreningen bedre finansiering af større arbejder, ligesom vi indhenter tilbud fra flere pengeinstitutter, når foreningen står overfor store og små arbejder på ejendommen. Også renten på en driftskonto kan have stor betydning i foreningen.

Andelsboligforeninger

Ejerforeninger

Mange ejerforeninger, deres medlemmer og ikke mindst deres bestyrelser oplever, at de måske nok får opkrævet deres fællesudgifter og betalt deres regninger, men at de i øvrigt selv står med en lang række spørgsmål, som de kunne ønske at få råd og vejledning om.

Vi rådgiver ydermere om forsikringer, om foreningens låneforhold og økonomi i øvrigt.

Ejerforeninger

Udlejningsejendomme

Vi rådgiver også om lån i Grundejernes Investeringsfond og undersøger, om rentesatsen på driftskontoen er i orden. Dette kan have stor betydning. Andre forhold, der kan kræve råd og vejledning er anvendelse af tagetager, individuelle tilladelser og meget andet.

Derfor tilbyder vi kun én model for opgaven – komplet administration.

Udlejningsejendomme

Fordele fra vore samarbejdspartnere

Vi har et troværdigt netværk omkring ydelser til Andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger.

Især vil vi pege på forsikringsområdet, hvor vi har gode puljeordninger både i Codan og Alm. Brand Forsikring. Vi ser ofte besparelser på op til 20-25%, når forsikringen tegnes via os.

På "altan-området" har vi en nordjysk samarbejdspartner, som er både faglig kompetent men også prismæssigt stærk konkurrencedygtig.

 

Samarbejdspartnere