Godt at vide om nye regler om nøgleoplysninger på andelsboliger

Nyt om Nøgleoplysningsskemaer

Hidtil har Nøgleoplysningsskemaerne 1 og 2, som indeholder oplysninger om selve foreningen (skema 1) og den enkelte andelsbolig (skema 2), været kendte begreber ved handel med andelsboliger. Hvis der er ændringer til skema 1, fremgår disse af et Nøgleoplysningsskema 3.

Reglerne skal først og fremmest sikre, at køber har det bedst mulige beslutningsgrundlag, når der handles andelsbolig, men skal samtidig øge gennemsigtigheden for alle parter på andelsboligmarkedet.

Krav om oplysning om centrale økonomiske nøgleoplysninger pr. 1. juli 2018

I forlængelse af Folketingets ændringer til andelsboligforeningsloven som følge af den politiske aftale om mere robuste andelsboligforeninger stilles der nu tillige krav om oplysning om centrale økonomiske nøgleoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har derfor indført et nyt skema, Nøgleoplysningsskema 4, til disse oplysninger.

De oplysninger, der skal fremgå af Nøgleoplysningsskema 4, er ikke nye, da de alle allerede fremgår af Nøgleoplysningsskema 1 hhv. regnskabet. Der er blot udvalgt de ni oplysninger derfra, som man mener, det er vigtigt, der orienteres om på generalforsamlingen. Det drejer sig om

  1. Ejendommens vurderingsprincip
  2. Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip - med i alt-beløb + gennemsnit pr. m²
  3. Generalforsamlingsbestemte reserver - med i alt-beløb + gennemsnit pr. m²
  4. Gennemsnitlig boligafgift pr. andels-m²
  5. Gennemsnitlig andelsværdi pr. andels-m²
  6. Gennemsnitlig værdi pr. andels-m² af gæld ÷ omsætningsaktiver
  7. Gennemsnitlig teknisk andelsværdi pr. andels-m²
  8. Oplysning om, hvorvidt der er udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering og
  9. Oplysning om friværdi i procent - beregnet som ((Regnskabsmæssig værdi af ejendommen ÷ gældsforpligtelser i alt) / Regnskabsmæssig værdi af ejendommen)) x 100.

Oplysnings-/udleveringspligt

Det er ikke kun ved salg af andelsboliger, Nøgleoplysningsskema 4 skal udleveres. Andelsboligforeningers bestyrelser er pr. 1. juli 2018 pålagt en pligt til at forelægge de centrale økonomiske nøgleoplysninger for generalforsamlingen på det nye skema, og det skal ske på baggrund af det regnskab, der skal godkendes på generalforsamlingen.

Ovenstående betyder, at indtil der (efter 1. juli 2018) er afholdt generalforsamling i en forening, skal Nøgleoplysningsskema 4 udarbejdes i forbindelse med 1. handel i en andelsboligforening. Efterhånden som der (efter 1. juli 2018) afholdes generalforsamling, og Nøgleoplysningsskema 4 dermed udarbejdes til generalforsamlingen, er det Nøgleoplysningsskema 4 fra generalforsamlingen, der skal udleveres i f.m. en handel.

Reglerne om udlevering af Nøgleoplysningsskema 4 gælder ikke ved handel med erhvervsandele.

Som gældende for Nøgleoplysningsskema 1 og 2 (og et eventuelt skema 3) sikrer vi udarbejdelse af Nøgleoplysningsskema 4 på de andelsboligforeninger, vi administrerer.