Godt at vide om udlejningsejendomme

Beløbsgrænsen for pålægsmoms

I SKM2007.60 har skatterådet meddelt, at den beløbsgrænse, der afgør, om en husejer/udlejer skal beregne pålægsmoms i forbindelse med egne håndværkeres vedligeholdelses/reparationsudgifter er 75.000 kr. i alt for alle ejerens ejendomme tilsammen, og altså ikke for hver af ejerens ejendomme.


Energimærke

Frem til 1.7.2008 skal boligudlejningsejendomme på over 1.500 m² energimærkes hvert 5. år.
Fra 1.7.2008 gælder reglen for ejendomme på 1.000 m² og derover. Desuden skal alle ejendomme energimærkes, hvis der ikke allerede foreligger et gyldigt energimærke, når der skal ske udlejning af en lejlighed i ejendommen. Dette gælder ved udlejning efter 1.7.2008.
En lejer af en lejlighed skal altså have udleveret et energimærke, ved lejemålets indgåelse fra 1.7.2008.
Hvis lejligheden er et rækkehus, kan man vælge at nøjes med at energimærke det hus, der skal udlejes, hvis hele ejendommen er under 1.000/1.500 m².

Indretning af badeværelse i et værelse kunne nægtes af lejer

En lejer ønskede ikke at få et af sine tre værelser i lejligheden nedlagt for etablering af et badeværelse, som ønsket af udlejer. Hun nægtede håndværkerne adgang til lejligheden, hvorefter udlejer ophævede lejemålet. Byretten i Roskilde udtaler i dommen BS 18-2-606/2006, at den finder, at den varslede modernisering og renovering vil medføre en så væsentlig ændring af det lejede, at det lejede skifter identitet, idet lejligheden, der er lejet som en lejlighed på 3 værelser, ændres til en lejlighed på 2 værelser. Dommen er af udlejer anket til landsretten.


Kompensation til boliglejer skattefri

I SKM2007.52 bekræftes, at en udbetaling til en boliglejer for at fraflytte en bolig kan modtages skattefri.


Varsling af forbedringsforhøjelser

Højesteret har underkendt Østre Landsrets dom om varsling af forbedringsforhøjelser, der fastslog, at en forbedringsforhøjelse i en omkostningsbestemt ejendom kan varsles efter de mere enkle regler i lejelovens §§ 58-59, hvis forbedringsforhøjelsen ikke overstiger beløbsgrænsen i boligreguleringslovens §§ 23-24 om iværksættelse. Højesteret har nu ændret denne dom, idet retten fastslår, at forbedringsforhøjelser i  ejendomme med omkostingsbestemt husleje altid skal varsles efter de væsentligt mere komplicerede regler i boligreguleringslovens §§ 12-13.