Godt at vide om bygninger og byggelovgivning

Bimålere sparer mange penge til Dong

Vi har her - med forfatterens tilladelse -indlagt en artikel fra Andelsportal om opsætning af bimålere, hvorved man sparer målerafgiften for den enkelte bolig til Dong


Krav om HFI- eller HPFI-relæ

Stærkstrømsbekendtgørelsen er ændret således at det nu er et krav til alle installationer, at der er et HFI-relæ eller et HPFI-relæ. For eksisterende installationer, hvor der ikke sker ændringer eller indsættes nye el-forbrugere (f.eks. et køleskab) skal relæet dog først være installeret 1.7.2008, og skal der installeres relæ, skal det være af typen HPFI.


Nyt bygningsreglement

Fra 1.2.2008 gælder der et nyt bygningsreglement - BR08. Indtil 1.8.2008 kan man dog selv vælge, om ansøgningen sker i overensstemmelse med det nye eller det gamle bygningsreglement.
Bygningsreglementet gælder for både store og små ejendomme, der er altså ikke mere to forskellige bygningsreglementer. Det betyder dog ikke, at reglerne er de samme for etageejendomme som for enkeltboliger.
Der er blandt andet sket ændring i bebyggelsesprocenterne for de forskellige ejendomstyper, men man skal være opmærksom på, at en eventuel lokalplan går forud for bygningsreglementet.
Bebyggelsesprocenterne er følgende:

  • 60 % for etagebyggeri i et område, hvor kommuneplanen er udlagt hertil
  • 40 % for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse
  • 30 % for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde
  • 15 % for sommerhuse i sommerhusområder
  • 45 % for anden bebyggelse

Man kunne tidligere lave op til 5% glasoverdækket areal, f.eks. havestue m.v., som ikke indgik i bebyggelsesprocenten. Denne regel er ophævet.

Afstandskravene er ændret, sådan at det skrå højdegrænseplan mod vej er bortfaldet . Samtidig er indført at den minimumsafstand på 2,5 m, der tidlige kun var gældende mod nabo eller sti,  nu også gælder mod vej.

Småbygninger - dvs. bygninger under 10 m² -  som bygges i skel må  i skellet fremover være 2,5 m.

Under nyttige links findes dels et link til det nye bygningsreglement og dels et link til den vejledning, som er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut.


Regler om aftræk ved gasinstallationer

PDF-fil


Retningslinjer for altaner og tagterrasser

  PDF-fil