Medarbejdere

 

Mogens Mortensen

Ledelse

Mogens Mortensen er direktør i virksomheden. Mogens varetager primært generalforsamlinger, byggeadministration, låneoptagelse/ låneomlægning. Endvidere er Mogens ansvarlig for, at foreningerne har konkurrencedygtige forsikringer.

Pia Dyberg

ADMINISTRATOR

Pia har en baggrund fra pengeinstitut verden og er økonomiuddannet. Hos os varetager Pia administra-tionen af en lang række andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme. Udarbejdelse af over-dragelses aftaler på andelsboliger er også et af Pias arbejdsområder.Pia deltager også på forening-ernes generalforsamlinger.

Elke Petersen

Administrator

Elke er nyansat hos os. Hun har bl.a. tidligere været ansat hos en boligforening og har en god portion erfaring i bagagen. Elke har ansvar ofr en række af vores andelsboligforeninger og ejerforeninger. Elke bor i nærområdet.

Pia Søby

ADMINISTRATOR

Pia arbejder som ejendomadministrator og har desuden stor erfaring med bogføring. Hos os varetager Pia administration af en række andelsbolig- og ejerforeninger.

Fie Petersen

Ejendomsadministrator

Fie Petersen, har været hos os siden 1.1.2021. Først som praktikant og nu som ejendomsadministrator. Er færdiguddannet som finansøkonom er nu administrator for en række andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Ina Broch

Cand. Jur. & administrator

Ina Broch har som advokat tidligere beskæftiget sig med det meste indenfor fast ejendom, især erhvervs- og boliglejeret, ejendomsadministration og omsætning af fast ejendom. Hos os beskæftiger Ina sig med juridiske opgaver samt administration for en række af vores foreninger og udlejnings- og investeringsejendomme.

Inga Zelenska

Assistent for administratorerne

Inga er den der vedligeholder hjemmeside og oplysningerne omkring vores foreninger. Derudover hjælper Inga til ved udsendelse af indkaldelser til generalforfsamlinger og udsendelse af referater. Yderligere hjælper Inga til ved mange kontoropgaver i virksomheden.

Anne Borckdorf

Administrator/ bogholder assistent

Anne er administrations- og bogholderiassistent. Hun bestiller vurderinger samt el- og vvs-tjek, og udarbejder derefter den endelige vurdering og nøgletalsskema i tæt samarbejde med administratorerne. Hun arbejder også tæt sammen med Therese omkring bogføringen og betalinger for foreningerne.

Natalia Kopling

Bogholder

Natalia har tidligere været ansat hos os og er nu vikar for bogholder og håndterer opkrævninger og bogføringen for vores foreningerne. Natalia gør foreningernes regnskabsdata klar til revisor. Endvidere er Natalia ansvarlig for betalinger for foreningerne.

Majbritt Stokholm

Bogholder

Majbritt Stokholm er bogholder og varetager afstemning, bogføring samt betaling af regninger.