Medarbejdere

Mogens Mortensen

Ledelse

Mogens Mortensen er direktør i virksomheden. Mogens varetager primært general- forsamlinger, bygge- administration, låneoptagelse/ låneomlægning. Endvidere er Mogens ansvarlig for, at foreningerne har konkurrencedygtige forsikringer.

Michael Kronsten

Cand.jur. og ejendomsadministrator

Michael har som advokat tidligere dels beskæftiget sig med entrepriseret, køberrådgivning og ejendomsadministration. Hos os har Michael de samme opgaver. Især er de lejeretlige områder primært placeret hos Michael, og derudover er han administrator for en række udlejere og foreninger. Michael varetager endvidere firmaets repræsentation på en række generalforsamlinger.

Susanne Christensen

EJENDOMADMINISTRATOR

Susanne er uddannet ejendomsadministrator, advokatsekretær og bogholder. Hun har mange års erfaring med administration af ejerforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme med beboelse og erhverv. Hos os varetager Susanne administration af andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme

Pernille Hector

ADMINISTRATOR TRAINEE

Pernille er økonomiuddannet og er elev hos os. Som elev kommer hun hele vejen rundt i de opgaver, der er forbundet med administration af foreninger m.v. Under kyndig vejledning har hun ansvaret for administrationen af nogle af vores foreninger. Desuden er hun bl.a. behjælpelig med arbejdet forbundet med byggesager, herunder udarbejdelse af byggeregnskaber og gældsbreve.

Anette Worsøe

EJENDOMADMINISTRATOR

Anette er uddannet ejendomadministrator og har mange års erfaring især på andelsbolig- og ejerforeninger.Hos os varetager Anette administration af en lang række andelsboligforeninger samt ejerforeninger. Også udarbejdelse af overdragelses aftaler på andelsboliger er et af Anettes arbejdsområder. Derudover deltager Anette som dirigent og referent på flere af generalforsamlingerne.

Klaudia Køhl Larsen

Advokatsekretær - Ejendomadministrator

Klaudia er uddannet advokatsekretær. Her på kontoret varetager hun bl.a. udarbejdelse af overdragelsesaftaler, administratorforespørgsler, adkomsterklæringer, lejekontrakter, ejerskifter samt tinglysning af vedtægter. Desuden er hun administrator på et par af vores administrerede ejerforeninger.

Yemal Barakzai

Cand.jur. og ejendomadministrator

Yemal er cand.jur. og deltager på generalforsamlinger som dirigent/referent. Han har også ansvaret for nogle af vores foreninger. Deltager endvidere i sager omkring låneomlægning og byggeadministration. Endvidere er Yemal ansvarlig for forretningsgange med mere.

Therese Deleuran

Bogholder

Therese er bogholder og håndterer bogføringen for en række af foreningerne. Endvidere er det normalt Theres som er ansvarlig for betalinger for foreningerne. Derudover er Therese ansvarlig for Forbrugsregnskaber.

Natalia Kopling

Bogholder

Natalia er uddannet revisor. Hos os varetager hun bogføring, afstemninger mv.og sidder med hovedansvaret for bogføring vedrørende de administrerede ejendomme.

Inga Zelenska

Assistent for administratorerne

Inga er den der vedligeholder hjemmeside og oplysningerne omkring vores foreninger. Derudover hjælper Inga til ved udsendelse af indkaldelser til generalforfsamlinger og udsendelse af referater. Yderligere hjælper Inga til ved mange små kontoropgaver i virksomheden.