Godt at vide om energimærke

Energimærke

Energimærke

Alle ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme skal energimærkes, og energimærket skal udleveres, når der skal ske salg eller udlejning af en ejerlejlighed i ejendommen. Det er ejerforeningen eller andelsboligforeningen, der skal betale for energimærkningen, med mindre der er tale rækkehusbebyggelse med lodret skel.

 

En sælger af en ejerlejlighed eller en andelsbolig i etagebebyggelse kan altså kræve udlevering af energimærke, når en lejlighed/en andel skal sælges. Hvis foreningen ikke leverer energimærket, kan sælger lade det udarbejde for foreningens regning. Hvis foreningen ikke betaler, vil det være en ren formalitet at få foreningen dømt til at betale beløbet.

 

Foreningerne skal især være opmærksomme på, at der er stor prisforskel fra energikonsulent til energikonsulent, når ejendommen er over 299 m², hvilket kan betyde, at rapporten bliver langt dyrere end nødvendigt, hvis bestillingen overlades til andre end ejerforeningen selv.

 

Vi bistår altid foreningen med bestilling af energimærke og opnår meget favorable priser på grund af de mængderabatter, vi kan opnå.

 

Når vi taler om rækkehusbebyggelse, kan foreningen vælge at lave et fælles energimærke og i den forbindelse eventuelt opkræve et beløb hos sælgende ejerlejlighedsejere (skal besluttes af generalforsamlingen) eller de kan henvise den enkelte til selv at lade udarbejde et energimærke.

Da prisen for et fælles energimærke ofte kun er ca. 3-5 x prisen for det enkelte energimærke, og da energimærket som hovedregel gælder 10 år, vil det normalt være langt mere økonomisk at lade et fælles energimærke udarbejde.

 

Energimærkninger udarbejdet efter 1. februar 2011 gælder som udgangspunkt i 10 år. Men hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun 7 år. Energimærkninger udarbejdet mellem 1. sep. 2006 til 31. jan. 2011 er gyldige i 7 år. Energimærkninger udarbejdet før den 1. september 2006 er gyldige i 5 år.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis man bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker ejendommens energiforbrug.