Godt at vide - diverse

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og
Byggestyrelsen,
Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet.

Standardaftalen AB-Forbruger kan anvendes fra 1. januar 2010.


Bestyrelsesansvar

Hvis en bestyrelse tager forkerte beslutninger, undlader at agere, når de er forpligtede hertil eller giver sig selv større beføjelser end de er berettigede til, så kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer ifalde både juridisk og økonomisk ansvar.
Bestyrelsen har ansvaret for, at generalforsamlingens beslutninger gennemføres, at ejendommens forhold er i overensstemmelse med lovgivningen, at der ikke gives tilladelser eller påbud, som ikke har hjemmel i vedtægter eller lovgivning og meget mere.
Vi anbefaler, at alle foreninger har en bestyrelsesansvarsforsikring. At man yder en indsats i en ejer- eller andelsboligforening og bruger mange timer på arbejdet, der ofte er uhonoreret, er én ting, men at sætte sin privatøkonomi på spil foruden, det er noget ganske andet. Det burde simpelthen ikke kunne forekomme.
Det er grunden til, at bestyrelsen ifølge normalvedtægten for ejerlejligheder selv kan beslutte, også uden at det er vedtaget på generalforsamlingen, at der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring – noget vi som administratorer stærkt anbefaler.